28. september 2023

Innkalling til årsmøte i Rørvik idrettslag 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Rørvik idrettslag.

Årsmøtet avholdes 15.06.2020 kl. 19:00 på ubestemt adresse.

Vi ønsker påmelding til møtet på barbrogravseth@gmail.com for å finne egnede lokaler.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.06.2020 på barbrogravseth@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på rorvikil.no og/eller https://www.facebook.com/groups/224914037618003/.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rørvik idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rørvik idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret