28. september 2023

Stilling ledig

 

Vi søker ny daglig leder til RIL Barnehage!

Som daglig leder vil du ha ansvar for den daglige driften av barnehagen. Dette innebærer personalledelse, administrasjon, økonomi, samt pedagogisk og faglig ansvar.

Har du lyst til å lede pedagogisk utvikling og tydelig ser koblingen mellom et godt miljø og barnets utvikling, så vil vi gjerne ha deg med på laget.

Du må kunne samarbeide godt med barnehagens styre samt kunne bidra på avdelingen ved behov.

Vi søker deg som:
· Har godkjent førskolelærerutdanning og relevant ledererfaring
· Har god kunnskap om offentlig administrasjon og forvaltning
· Har kjennskap til økonomisk drift og budsjettering
· Har kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
· Er selvstendig, fleksibel, tydelig, målrettet og løsningsorientert
· Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
· Har erfaring og interesse for tverrfaglig samhandling
· Har tanker om hvordan du kan skape en god kultur med ditt team
· Har evne til å inspirere og samarbeide godt med barn, foreldre og ansatte
· Har god kompetanse i bruk av IKT, og ser nytten av digitale verktøy
· Er en god relasjonsleder 
· Har et positivt og reflektert barnesyn

Vi tilbyr:

 · Faglig, økonomisk og administrativt ansvar for barnehage i henhold til gjeldende regelverk og rammer

· Ansvar for å utarbeide mål og handlingsplaner i tråd med kommunens strategi og i tett samarbeid med Rørvik Idrettslag

· Personalansvar i egen barnehage

· Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk

· Vi er organisert i Private Barnehagers Landsforbund og tilbyr lønn etter tariff

· Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig dyktige kollegaer

· Stor grad av selvstendighet og fleksibilitet i arbeidet samt nettverk med andre barnehager

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos daglig leder May-Oddrun Waagø- tlf: 99 51 11 35

Søker må kunne fremlegge politiattest før evt. tiltredelse.

Søknad med CV og andre vedlegg sendes leder i Rørvik Idrettslag Jan Åge Ingebrigtsen, jaage@online.no.
Tlf: 90 54 68 19

Søknadsfrist: 15.11.2020