7. juni 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Rørvik idrettslag

Årsmøtet avholdes 27.05.2021 kl. 18:30 på ubestemt adresse.

Vi ønsker påmelding til møtet på rorvikil@online.no. Det kan bli satt begrensninger for hvor mange som kan delta. Samtlige påmeldte vil få beskjed før møtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes senest 13.05.2021 til rorvikil@online.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rørvik idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rørvik idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret