15. juni 2021

Kontakt oss

Postadresse:
Rørvik idrettslag, Pb. 197 Sentrum, 7901 Rørvik

Fakturaadresse:
rorvikil@online.no

RIL-kontoret:
Rørvik idrettslag, Strandgata 19, 7900 Rørvik
907 14 669, rorvikil@online.no

Org.nr.: 974341468

ARBEIDSUTVALG
LederJan Åge Ingebrigtsen905 46 819jaage@online.no
NestlederBarbro Langøien Gravseth414 69 446barbrogravseth@gmail.com
StyremedlemJan Andre Loenget991 12 913loenget@hotmail.com
StyremedlemAnne Grethe Edvardsen476 34 109evardsen@online.no
StyremedlemVebjørn Syltenvebjorn.sylten@gmail.com
FOTBALL
LederOdd Bjarne Marø450 45 158fotball@rorvikil.no
NestlederØyvind Kjønsø473 23 820fotball@rorvikil.no
OvergangsansvarligØyvind Kjønsøfotball@rorvikil.no
FiksansvarligØyvind Kjønsøfotball@rorvikil.no
AnleggskontaktØyvind Kjønsøfotball@rorvikil.no
SekretærMariann Moe Forås411 76 123fotball@rorvikil.no
StyremedlemJanne Lian
UngdomsansvarligSimen Husby
DommeransvarligMagnus Drag Lysø
PolitiattestansvarligØyvind Eldegard
RIL ANLEGGØyvind Kjønsø473 23 820rilanlegg@rorvikil.no
HÅNDBALL
LederLene Nygård414 11 924lenenyg1@gmail.com
NestlederNina Moe905 77 589nimoe31@hotmail.com
StyremedlemTorbjørn Bach41 14 68 91torbjornbach91@gmail.com
StyremedlemLaila Aune Hellesø
StyremedlemLinda Rørdal
KARATE
LederRoy Sturla Lysø915 65 733r-lysoe@online.no
NestlederSilje Østrem950 55 536siljeostrem1990@gmail.com
SekretærEystein Hansvik991 51 441eystein.hansvik@gmail.com
ArrangementsansvarligHeidi D. Lysø
GYM & TURN
LederAnniken Waagø971 29 762gymogturn@rorvikil.no
NestlederLaila Elisabeth Olsen900 99 093 Laila-elisabeth.olsen@vikna.kommune.no
SekretærGøril Bakke Lothe958 39 055 g-ebakke@online.no
StyremedlemKari Anne Risvik Strand995 44 227
KassererAnne Mette Haugananne-mette.haugan@vikna.kommune.no
StyremedlemThina-Evelyn Buvarp
StyremedlemMaria Sinkaberg Johnsen
Vara for Tina EvelynLene Elise Andersen
BADMINTON
LederMagnus Eidshaug473 61 322Eidshaugmagnus@hotmail.com
NestlederTor Ingvar Williksen908 56 885tiwillik@online.no
StyremedlemTurid Bjørkmann
StyremedlemChristian Kvalø Hernandez
StyremedlemAnne Grete Moen
RIL BARNEHAGE
Daglig lederEinar Overrein907 57 424post@rilbarnehage.no
Leder
StyremedlemAnne Grethe Eriksen
StyremedlemIngvild Wahl
StyremedlemAnne Grethe Vareide
RØRVIKDAGAN
LederBeathe Lothe
VALGKOMITE
LederBjørn Endre Buvarpb-endr-b@online.no
StyremedlemTrude Vareide-Giskåstrudev@online.no