7. juni 2023

Om Gym & Turn

  • Rørvik gym og turn er lagt under Rørvik Idrettslag, men har et selvstendig styre. Vi har ca 125 aktive turnere i alderen fra 4-16 år.​
  • Sesonger starter som regel i første uke i september og varer til i mai. ​
  • Sesongen avsluttes med Barneturnstevne, som er årets høydepunkt for mange. Turnsportens dag er en lokal markering av avslutningen av sesongen, og da inviteres foreldre og besteforeldre til å se på det barna har lært seg iløpet av sesongen.  ​
  • Vi bruker å arrangere sommerturn i første uke av sommerferien, her har medlemmer førsteprioritet til å være med. 
  • Dere finner mer info på FB, søk opp gruppen Rørvik gym og turn. Er barna dere med på turn anbefaler vi å melde dere inn på FB siden som heter «Rørvik gym og turns medlemmer», her legges det ut info om ting som skjer, ulike arrangementer, fra trenere og div andre saker.