20. oktober 2021

RIL-bussen

Her finner du oversikt på når RIL-bussen er «booket» og av hvem til hvilket formål.

Booking: rorvikil@online.no.

Dersom det skjer kampendringer og/eller behovet opphører, må avbestilling meldes så raskt som mulig  slik at evt. andre interesserte kan benytte tilbudet.

NB! De som har lengst reiserute, har 1. prioritet på RIL-bussen. Unntak kan innvilges for å sikre at alle lag har mulighet til å benytte bussen. Noen lag har tilgang til flere sjåfører enn andre lag og booker dermed mange kamper.

NB! Barn av sjåfør skal også betale egenandel.

Bussen har plass til 16 passasjerer. Nøkkel fås på Statoil.

Bussen rengjøres innvendig etter hver tur og diesel skal fylles på hos Otto Moe (dieselkort ligger i bussen). Om bussen ikke rengjøres, blir laget belastet Kr.1000,-

Fergebilletter må betales av den enkelte og kommer i tillegg til egenandelen. Fergekortet i bussen skal kun benyttes til buss + sjåfør.

Egenandeler

 •  100 kroner i Namdalen
 •  150 kroner til Innherred og sørlige deler av Helgeland (Sømna/Brønnøysund)
 •  200 kroner til Trondheimsområdet og øvrige deler av Helgeland (Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana)

Innbetaling av egenandel betales samlet for laget til konto:

 •  Fotball : 4482.05.03039
 •  Håndball : 4482.08.12333

Det påpekes at det må komme en SAMLET innbetaling fra laget; IKKE en innbetaling pr. spiller. Det er definert egne koder for de ulike egenandelene (100, 150 og 200).

Send mail til rorvikil@online.no med informasjon om betaling; hvilken lag, hvilken dag, hvilken betalingsmåte som er benyttet (evt. hvilket bankkontonr. som er benyttet) og beløp som er innbetalt.

Reservasjoner som er innvilget:

Dato — Hvor går turen — Lag — Booket av

2021:

09.01.21; Sømna (2 kamper); Håndball J12; Jan Terje Anthonsen.
06.02.21; Terråk; Håndball J12; Jan Terje Anthonsen.
06.03.21; Overhalla; Håndball J12; Jan Terje Anthonsen.
13.03.21; Brønnøysund (2 kamper); Håndball J12; Jan Terje Anthonsen.
18.08.21; Overhalla, J13 Fotball, Bjørn Endre Buvarp.
21-22.08.21; Stjørdal, J13 Fotball, Bjørn Endre Buvarp.
23.08.21; Overhalla, J13 Fotball, Bjørn Endre Buvarp.
03-05.09.21; Værnes (Oslo), Håndball G18, kvalik til Landsserien (Lerøyserien), Cato Aarthun.
06.09.21; Grong, J13 Fotball, Bjørn Endre Buvarp.
27.09.21; Namsos, J12 Fotball, Øyvind Eldegard.
04.10.21; Overhalla, J13 Fotball, Bjørn Endre Buvarp.
05.10.21; Grong, G16 Fotball, Kjell Martin Blikø.
27.10.21; Evenstad kl. 10:00-14:30, Ril-barnehagen, Lisa Bondø Waagø.
31.10.21; Steinkjer, J13 Håndball, Jan Terje Anthonsen.
20.11.21; Steinkjer/Ogndal, J13 Håndball, Jan Terje Anthonsen.
04.12.21; Inderøy/Sparbu, J13 Håndball, Jan Terje Anthonsen.
05.12.21; Inderøy, J2007 Håndball, Leif-Oskar Olsvik.
19.12.21; Namsos, J13 Håndball, Jan Terje Anthonsen.
09.01.22; Terråk, J13 Håndball, Jan Terje Anthonsen.
15.01.22; Namdalseid, J13 Håndball, Jan Terje Anthonsen.
26.03.22; Overhalla, J13 Håndball, Jan Terje Anthonsen.

2020:

 • 04.01.2020; Steinkjer (J11 Håndball ; Jan Terje Anthonsen)
 • 18.01.2020-19.01.2020; Mo i Rana/Korgen (J16 Håndball ; Monica Eide)
  • (Reserve: Sømna og Brønnøysund, G14 Håndball, Marit Bredesen)
 • 08.02.2020-09.02.2020; Mosjøen/Sandnessjøen (J16 Håndball ; Monica Eide)
 • 29.02.2020; Inderøya, Verdal og Skogn, (J12, Lene Nygård)
 • 22.03.2020; Mære (J11 Håndball ; Jan Terje Anthonsen)
 • 28.03.2020; Sandnessjøen (G14 Håndball, Marit Bredesen)
 • 24.04.20 – 26.04.20. Håndball-cup i Steinkjer. (Nina Moe)
 • 23.08.20; G13 Fotball; Harriet Horseng
 • 12-13.12.2020, Sandnessjøen, G16 Håndball, Cato Aarthun
 • 19.12.20; Steinkjer, J13 Håndball, Lene Nygård

2019:

 • 30.06.2019-06.07.2019; Østersund/Storsjøcupen (G16 Fotball ; Nils Petter Ulsund)
 • 25.07.2019-28.07.2019; Rørvik (Rørvikdagan ; Kurt Normann)
 • 04.08.2019-08.08.2019; Rørvik (Fotballskole)
 • 17.08.2019; Snåsa (J15 Fotball ; Vibeke Valø)
 • 25.08.2019; Lierne (G14 Fotball ; Marit Bredesen)
 • 01.09.2019; Leksvik (J17 Fotball ; Anne Grethe Lind)
 • 05.09.2019; Grong (J11 Fotball ; Jan Terje Anthonsen)
 • 12.09.2019; Grong (J15 Fotball ; Vibeke Valø)
 • 22.09.2019; Snåsa(G14 Fotball ; Marit Bredesen)
  • (Reserve i tilfelle G14 ikke skal benytte bussen – 22.09.2019; Gullvikmoen (J11 Fotball ; Jan Terje Anthonsen))
 • 29.09.2019; Egge (G16 Fotball ; Nils Petter Ulsund)
 • 7.10.2019; Levanger (J14 Håndball ; Sidsel Aarthun)
 • 02.11.2019; G16 Håndball; Einar Engesvik
 • 09.11.2019; Beistad (J11 Håndball ; Jan Terje Anthonsen)
 • 23.11.2019; Namsos (J11 Håndball ; Jan Terje Anthonsen)
 • 08.12.2019; Terråk (J11 Håndball ; Jan Terje Anthonsen)

———- tidligere bruk 2019:

 • 05.01.2019-06.01.2019;  Brønnøysund/Sømna (Damelaget Håndball ; Guro Holm Skillingstad)
 • 17.01.2019;  Inderøya/Skogn (J14 Håndball ; Monica Eide)
 • 20.01.2019;  Overhalla (J10 Håndball ; Jan Terje Anthonsen)
 • 26.01.2019;  Steinkjer/Levanger (J16 Håndball ; Beate Skillingstad)
 • 27.01.2019;  Namsos (J10 Håndball ; Jan Terje Anthonsen)
 • 09.02.2019-10.02.2019;  Sandnessjøen (G14 Håndball ; Cato Aarthun)
 • 02.03.2019;  Frol (J13 Håndball ; (Sidsel Aarthun)
 • 07.03.2019;  Namsos (G16 Håndball ; Einar Engesvik)
 • 09.03.2019;  Verdal (G14 Fotball ; Asbjørn Roar Brekk)
 • 12.04.2019-22.04.2019; Nardo/treningsleir Brasil (Senior Fotball ; Bjørn Ola Holm)
 • 28.04.2019; Overhalla (J11 Fotball ; Jan Terje Anthonsen)
 • 14.05.2019; Grong (J11 Fotball ; Jan Terje Anthonsen)
 • 16.05.2019; Grong (J15 Fotball ; Vibeke Valø)
 • 21.05.2019; Overhalla (G14 Fotball ; Asbjørn Roar Brekk)
 • 26.05.2019; Grong (G16-2 Fotball ; Thomas Rønning)
 • 30.05.2019; Grong (G19 Fotball ; Simen Husby)
 • 02.06.2019; Gullvikmoen (J11 Fotball ; Jan Terje Anthonsen)
 • 08.06.2019; Kvam/Beistad (G16 Fotball ; Nils Petter Ulsund)
 • 10.06.2019; Lierne (G16-2 Fotball ; Thomas Rønning)
 • 15.06.2019; Namsos (G16-2 Fotball ; Thomas Rønning)
 • 16.06.2019; Lierne (G14 Fotball ; Marit Bredesen)
 • 17.06.2019; Overhalla (G16 Fotball ; Nils Petter Ulsund)
 • 19.06.2019; Gullvikmoen (G14 Fotball ; Marit Bredesen)

2017&2018:

 • 14.01.2017 Sparbu J16 (Beathe S)
 • 15.01.2017 Brønnøysund J14 (Beathe S)
 • (15.01.2017 Sparbu J16 Odd Steinar Olsen)
 • 21.01.2017 Ogndal og Flatanger J16 (Odd S Olsen)
 • 22.01.2017 Meråker J16 (Beathe S)
 • 11.02.2017 Namsos G11 ( M Bredesen)
 • 12.02.2017-14.02.2017 (Thorsen/Anthonsen)
 • 04.03.2017 Inderøy og Levanger J16 (Odd S Olsen)
 • 11.03.2017 Overhalla J2005 (Leif O O)
 • 21.03.2017 Inderøy G16 (N.Moe)
 • 25.03.2017-26.03.2017 Sandnessjøen G16-2 (N.Moe)
 • 02.04.2017 Steinkjer J15 (Øyvind Eldegard)
 • 06.04.2017 Overhalla G13 (Cato Aarthun)
 • 21.04.2017-23.04.2017 Håndballgruppa (N.Moe)
 • 27.04.2017 Snåsa G16 (N.Moe)
 • 28.04.2017-01.05.2017 Håndballgruppa
 • 04.05.2017 Overhalla J12 (V.Valø)
 • 06.05.2017 Lierne G16 (N. Moe)
 • 08.05.2017 Namsos J15 (Ø. Eldegard)
 • 09.05.2017 Steinkjer J17 (K. Tharaldsen/Ø. Eldegard)
 • 14.05.2017 Snåsa J13 (K.Tharaldsen)
 • 17.05.2017 Rørvik og omegn, korpset/17.mai-komiteen (P.K.Olaisen)
 • 19.05.2017 Namsos G16 (N.Moe)
 • 21.05.2017 Egge (C.Aarthun)
 • 29.05.2017 Gullvikmoen G16 (N.Moe)
 • 01.06.2017 Grong J12 (V.Valø)
 • 10.06.2017 Overhalla G16 (N.Moe)
 • 11.06.2017 Sparbu (C.Aarthun)
 • 18.06.2017 Lierne J12 (V.Valø)
 • 21.06.2017 Overhalla G16 (N.Moe)
 • 23.06.2017-25.06.2017 Kippermocupen (Ø. Eldegard)
 • 26.07-29.07.2017 Rørvikdagan
 • 11.08.2017 Trondheim A-laget (Ø. Kjønsø)
 • 21.08.2017 Overhalla G13 (C. Aarthun)
 • 27.08.2017 Frosta J13 (K.Tharaldsen)
 • 31.08.2017 Høylandet J12 (V.Valø)
 • 03.09.2017 Flatanger G14 (N.P.Ulsund)
 • 09.09.2017 Leksvik/Inderøy J17 (S-G.Sinkaberg)
 • 10.09.2017 Beitstad J13 (K.Tharaldsen)
 • 14.09.2017 Overhalla J12 (V.Valø)
 • 16.09.2017 Stjørdal G16 (N.Moe)
 • 17.09.2017 Snåsa G14 (N.P.Ulsund)
 • 22.09.2017 Lierne J15 (Ø. Eldegard)
 • 23.09.2017 Brønnøysund J13 (M.Eide)
 • 01.10.2017 Trondheim G16 (N.Moe)
 • 05.10.2017 Namsos J15 (Ø. Eldegard)
 • 07.10.2017 Trondheim G16 2 (Per Hushagen)
 • 21.10.2017 Steinkjer G13 (C.Aarthun)
 • 05.11.2017 Sparbu/Steinkjer J13 (M.Eide)
 • 11.11.2017 J10 (Jan T.Anthonsen)
 • 16.11.2017 Namsos G16 (N.Moe)
 • 18.11.2017 Sømna J12 (L.O.Olsvik)
 • 19.11.2017 Stjørdal G13 (C.Aarthun)
 • 26.11.2017 Mære G12 (A.P.Nubdal)
 • 10.12.2017 Verdal J14 (B.Skillingstad)
 • 17.12.2017 Brønnøysund/Sømna G16 (N.Moe)
 • 07.01.2018 Overhalla J14 (B.Skillingstad)
 • 20.01.2018 Overhalle J14 (B.Skillingstad)
 • 27.01.2018 Namsos J14 (B.Skillingstad)
 • 07.02.2018 Overhalla G16 (N.Moe)
 • 17.02.2018 – 18.02.2018 Sømna/Br.sund 4.div damer (L.Nygård)
 • 17.03.2018 Trondheim G15 (H.Holand)
 • 24.03.2018 – 03.04.2018 (Håndballgruppa v/Nina)
 • 04.04.2018 Overhalla G14 (C.Aarthun)
 • 18.04.2018 Grong G14 (C.Aarthun)
 • 24.04.2018 J13 Spillum (V.Valø)
 • 27.04.2018-29.04.2018 (Håndballgruppa v/Nina)
 • 30.04.2018 Overhalla J14 (K.A.Tharaldsen)
 • 02.05.2018 Spillum G14 (C.Aarthun)
 • 07.05.2018 Namsos J13 (V.Valø)
 • 13.05.2018 Flatanger J14 (K.A.Tharaldsen)
 • 22.05.2018 Namsos J13 (V.Valø)
 • 23.05.2018 Namdalseid G14 (C.Aarthun)
 • 26.05.2018 Namsskogan J13 (V.Valø)
 • 02.06.2018 Overhalla J10 (J.T.Anthonsen)
 • 03.06.2018 Snåsa G 13 (M.Bredesen)
 • 10.06.2018 Lierne G14 (C.Aarthun)
 • 13.06.2018 Spillum J13 (V.Valø)
 • 17.06.2018 Namsos J14 (K.A.Tharaldsen)
 • 25.07-29.07.2018 Rørvikdagan
 • 05.08.-09.08.2018 Fotballskolen (B.O.Holm)
 • 18.08.2018 Flatanger J14 (K.Tharaldsen)
 • 19.08.2018 Frosta G14 (C.Aarthun)
 • 21.08.2018 Spillum J13 (V.Valø)
 • 25.08.2018 Namsskogan J13 (V.Valø)
 • 02.09.2018 Spillum J14 (K.Tharaldsen)
 • 07.09.2018 Namsos J13 (V.Valø)
 • 09.09.2018 Namsskogan J13 (V.Valø)
 • 14.09.2018 G16 (V.Fjær)
 • 15.09.2018 Levanger J17 (Ø.Eldegard)
 • 23.09.2018 Overhalla J14 (K.Tharaldsen)
 • 28.09-30.09.2018 Trondheim J12 (L.Hellesø)
 • 01.10.2018 Namsos J14 (K.Tharaldsen)
 • 05.10.2018 Gullvikmoen G16 (.V.Fjær)
 • 06.10.2018 Levanger G19 (H.Ingebrigtsvold)
 • 07.10.2018 Verdal G14 (C.Aarthun)
 • 08.10.2018 Ranheim A-laget (Geir Håvard Moen)
 • 26.-28.10.2018 Turngruppa (K.A.Risvik Strand)
 • 03.11.2018 J10 (J.T.Anthonsen)
 • 10.11.2018 Inderøy J16 (B.Skillingstad)
 • 11.11.2018 Skogn damelaget (G.H.Skillingstad/M.Sund)
 • 18.11.2018 Sandnessjøen damelaget (G.H.Skillingstad)
 • 25.11.2018 Namsos J16 (B.Skillingstad)
 • 01.12.2018 Sømna G14 (V.Bondø)
 • 08.12.2018 Frosta/Verdal J14 (M.Eide)