27. september 2023

Sportsplan & Klubbhåndbok

SPORTSPLAN:

Trykk her for å se sportsplan.

KLUBBHÅNDBOK:

Trykk her for å se klubbhåndbok.

Sportsplan og klubbhåndbok

Sportsplan viser klubbens verdier og mål for den sportslige utviklingen i klubben. Sportsplanen er et verktøy for alle klubbens trenere og ledere som jobber med den sportslige utviklingen av spillere i RIL Fotball. Sportsplanen er et dynamisk dokument som diskuteres og utvikles kontinuerlig.

Sportsplanen utgjør den sportslige aktiviteten som foregår og skal foregå på og utenfor treningsfeltet i klubben vår.

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av fotballstyret etter innspill fra utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, fotballstyret, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb. 

Klubbhåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting. 

Forskjellen kan forstås som at sportsplanen tar for seg den sportslige aktiviteten, mens klubbhåndbok i større grad tar for seg organisasjonen og informasjon om klubben.