27. mars 2023

Klubbhåndbok & Sportsplan

KLUBBHÅNDBOK:

Oppdatert klubbhåndbok per 19.12.2019

Ny utarbeides

SPORTSPLAN:

Utarbeides

Forskjellen på klubbhåndbok og sportsplan

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av fotballstyret etter innspill fra utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, fotballstyret, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb. 

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting. 

Sportsplan viser klubbens verdier og mål for den sportslige utviklingen i klubben. Sportsplanen er et verktøy for alle klubbens trenere og ledere som jobber med den sportslige utviklingen av spillere i RIL Fotball. Sportsplanen er et dynamisk dokument som diskuteres og utvikles kontinuerlig.

Sportsplanen utgjør den sportslige aktiviteten som foregår og skal foregå på- og utenfor treningsfeltet i klubben vår. 

Forskjellen kan forstås som at sportsplanen tar for seg den sportslige aktiviteten, mens klubbhåndbok i større grad tar for seg organisasjonen og informasjon om klubben.